• Institution: ATHUM
 • Acronym: ATHUM
 • Location:
  University of Athens, Faculty of Biology, Panepistimio Upoli
  GR-157 84 Athens
  GREECE
 • Website: http://www.biol.uoa.gr
 • Correspondent:
  Evangelia Kapsanaki-Gotsi
  Tel.: +30.210.7274322
  Fax: +30.210.7274885
  e-mail: athum@eccosite.org